Deigma Eksixron 2

ΕΙΝΑΙ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΣ Ο ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ ΣΑΣ ;

Οι ανελκυστήρες στην Ελλάδα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένες προδιαγραφές ασφαλείας, γι’ αυτό και σύμφωνα µε τη Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) επιβάλλεται να ελεγχθούν από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου και να ανακαινισθούν !
Στη χώρα µας λειτουργούν περίπου 400.000 ανελκυστήρες, πολλοί από αυτούς για περισσότερο από 30 έτη.
Η λειτουργία των παλιών ανελκυστήρων δεν ανταποκρίνεται σε βασικές προδιαγραφές ασφαλείας, δεδοµένου ότι:
• Η εγκατάσταση των ανελκυστήρων αυτών έγινε µε βάση τις απαιτήσεις ασφάλειας µιας παλαιότερης εποχής.
• Τα επιμέρους εξαρτήματα των ανελκυστήρων αυτών είναι κατά κανόνα χαµηλότερου επιπέδου ασφαλείας από το σηµερινό.
• Έχει επέλθει φυσιολογική φθορά των ανελκυστήρων λόγω της πολυετούς χρήσης, που θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβατών.
Κύριος στόχος του εκσυγχρονισμού είναι η πλήρης αναβάθμιση των παλιών ανελκυστήρων, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η μέγιστη ασφάλεια των επιβατών, σύμφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Επιπρόσθετα, η ανακαίνιση του ανελκυστήρα αποβλέπει στη βελτίωση της αισθητικής και της άνεσης.
Ο εκσυγχρονισμός βάσει των πιο παλιών Τμημάτων είναι ιδανικός εάν γενικά ο ανελκυστήρας σας εξακολουθεί να είναι σε καλή κατάσταση λειτουργίας, αλλά η αναβάθμιση κάποιων συστημάτων θα βελτιώσει σημαντικά την απόδοση του. Επωφεληθείτε από την τελευταία τεχνολογία και διατηρείστε τον εξοπλισμό σας σύμφωνο με τους τελευταίους κανονισμούς, με τη λιγότερη δυνατή όχληση για τους ενοίκους και τους επισκέπτες. Ο εκσυγχρονισμός βάσει δομικών μονάδων καλύπτει σημεία όπως ο ανυψωτικός μηχανισμός, το σύστημα ηλεκτροκίνησης, ο θάλαμος ανελκυστήρα και οι πόρτες.
Η εταιρία Αφοί Π. Καμπαϊλή παρακολουθεί στενά τις αλλαγές στο νομοθετικό περιβάλλον για την ασφάλεια στους ανελκυστήρες και ενημερώνει τους πελάτες της για κάθε αλλαγή.
• Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. υπάρχουν 6 συγκεκριμένα σημεία ασφαλείας που πρέπει να ελεγχθούν
και να εκσυγχρονιστούν σε ανελκυστήρες σε κτίρια κατοικιών είναι:

Kiklos 1

Kiklos 2

Kiklos 3

Αν κάποιες από τις παραπάνω παραμέτρους δεν ισχύουν τότε είναι πολύ πιθανό ο ανελκυστήρας να χρειάζεται εκσυγχρονισμό – ανακαίνιση.
Η εταιρεία μας αναλαμβάνει τον εκσυχρονισμό παντός τύπου ανυψωτικού μηχανήματος και κυλιόμενης κλίμακας / διαδρόμου.
Στην εταιρεία Αφοί Π. Καμπαϊλή δίνουμε έμφαση στην υιοθέτηση νέων συστημάτων ασφάλειας, την λειτουργικότητα, την καλύτερη ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση ενέργειας, την αισθητική και τον σύγχρονο σχεδιασμό του θαλάμου.
Τα οφέλη από τον εκσυγχρονισμό – αναβάθμιση του ανελκυστήρα είναι πολλά και ποικίλουν. Ορισμένα από αυτά είναι:

pomolo 1

• Ασφάλεια
• Αξιοπιστία και Απόδοση
• Μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
• Μείωση της συχνότητας των διακοπών
• Μείωση της πιθανότητας εγκλωβισμών
• Μείωση του χρόνου αναμονής των επιβατών
• Αύξηση ταχύτητας μεταφοράς επιβατών
• Βελτίωση ποιότητας μεταφοράς
• Πιο ομαλή και συνεπής ποιότητα διαδρομής
• Αναβάθμιση εμφάνισης του ανελκυστήρα
• Λιγότερος θόρυβος
• Βελτίωση της εικόνας του κτιρίου
• Αύξηση της αξίας του κτιρίου
Ο εκσυγχρονισμός ενός ανελκυστήρα μπορεί να περιλαμβάνει:

• Εγκατάσταση Συστήματος απεγκλωβισμού
• Αντικατάσταση πινάκων παλαιάς τεχνολογίας με νέους ηλεκτρονικούς
• Συμμόρφωση με απαιτήσεις ΑΜΕΑ
• Αυτόματη θύρα θαλάμου τύπου bus
>• Σύστημα ενδοεπικοινωνίας
• Αναβάθμιση της εσωτερικής επένδυσης και εκσυγχρονισμό θαλάμων.
• Αντικατάσταση πινάκων παλαιάς τεχνολογίας με νέους ηλεκτρονικούς.
• Εγκατάσταση αυτόματων θυρών σε παλαιούς θαλάμους

Επικοινωνήστε μαζί μας και σύντομα οι έμπειροι και καταρτισμένοι μηχανικοί του γραφείου μας θα επισκεφθούν τον χώρο σας ώστε μαζί να εξετάσουμε την καλύτερη λύση για τον ανελκυστήρα σας.
• Σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. υπάρχουν 11 επιπλέον σηµεία ασφαλείας που πρέπει να ελεγχθούν και να ανακαινιστούν
σε
ανελκυστήρες κτιρίων ευρείας πρόσβασης. Τα συγκεκριµένα σηµεία, αν και δεν είναι υποχρεωτικά για ανελκυστήρες
σε κτίρια κατοικιών, συστήνεται να ελεγχθούν και να ανακαινιστούν σε κάθε κτίριο, για να βελτιωθεί η ασφάλεια και η ποιότητά τους. Αυτά είναι:
 1. Το φρεάτιο του ανελκυστήρα πρέπει να έχει επαρκή χώρο στις απολήξεις του, για να αποφευχθεί τραυµατισµός του συντηρητή.
 2. Ο πίνακας χειρισµού του ανελκυστήρα πρέπει να διαθέτει ανεξάρτητους ηλεκτρονόµους ισχύος καθώς και περιοριστή χρόνου, για την ασφαλή λειτουργία του συστήµατος
 3. Η στέγη του θαλάµου πρέπει να διαθέτει ασφαλιστικά κιγκλιδώµατα, για να αποφευχθεί κίνδυνος πτώσης του συντηρητή.
 4. Ο µηχανικός ανελκυστήρας πρέπει να διαθέτει µηχανισµό προστασίας από τον κίνδυνο υπερτάχυνσης του θαλάµου στην άνοδο.
 5. Ο ανελκυστήρας πρέπει να διαθέτει τους κατάλληλους προσκρουστήρες ασφαλείας στον πυθµένα του φρεατίου.
 6. Ο πίνακας του ανελκυστήρα πρέπει να διαθέτει επιτηρητή φάσεων, για να υπάρχει προστασία από πιθανή αναστροφή των φάσεων.
 7. Το χειριστήριο συντήρησης και ο διακόπτης stop στην οροφή του θαλάµου πρέπει να έχουν ασφαλή λειτουργία.
 8. Ο υδραυλικός ανελκυστήρας πρέπει να διαθέτει µηχανισµό προστασίας από πτώση και ολίσθηση του θαλάµου.
 9. Ο ανελκυστήρας πρέπει να διαθέτει σύστηµα ισοστάθµισης στους ορόφους, για να σταµατά στο ακριβές ύψος κάθε ορόφου.
 10. Ο ανελκυστήρας πρέπει να διαθέτει µηχανισµό που ελέγχει τη χαλάρωση του συρµατό σχοινου του περιοριστή ταχύτητας.
 11. Ο θάλαµος πρέπει να διαθέτει προστατευτική ποδιά µε επαρκές µήκος που να καλύπτει το κενό που δηµιουργείται µεταξύ θαλάµου και ορόφου, για να αποφευχθεί κίνδυνος πτώσης σε περίπτωση απεγκλωβισµού.

 

Footer 1