Δημαρχείο / Αφοί Π. Καμπαϊλή

Εφαρμογή ανελκυστήρα στο Δημαρχείο Δήμου Βέροιας.
dimarxio2

dimarxio1