ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Egatastasi 1

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Το επόμενο στάδιο μετά το σχεδιασμό και τη μελέτη του ανελκυστήρα είναι η προμήθεια των απαραίτητων εξαρτημάτων καθώς και η κατάλληλη εγκατάστασή τους.
Η εγκατάσταση γίνεται αποκλειστικά και μόνο από τα ειδικά και εξειδικευμένα συνεργεία της εταιρείας Αφοί Καμπαϊλής
Η εγκατάσταση οποιουδήποτε ανυψωτικού μηχανήματος ή κυλιόμενης κλίμακας / διαδρόμου γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις ασφαλείας και ανταποκρίνεται αυστηρά στις οδηγίες του ΕΛΟΤ σχετικά με τα νέα νομοθετικά μέτρα που αφορούν την εγκατάσταση και την πιστοποίηση του ανελκυστήρα.
Σε όλα τα έργα μας κατά την εγκατάσταση του ανελκυστήρα ακολουθούμε την εξής διαδικασία:
  • Υλοποιούμε τα στάδια εγκατάστασης με συνέπεια ως προς τον χρόνο παράδοσης και τις προδιαγραφές του έργου.
  • Ασφαλίζουμε τον ανελκυστήρα σε όλα τα στάδια της εγκατάστασης του.
  • Σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημερώνουμε για την πλήρη εξέλιξη των εργασιών.

ΟΙ ΙΔΕΕΑΣ ΣΑΣ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΣΦΑΛΗ ΧΕΡΙΑ

Egatastasi 2