Συστήματα Στάθμευσης Οχημάτων KPS

Με τα συστήματα στάθμευσης οχημάτων KPS εξασφαλίζονται περισσότερες θέσεις στάθμευσης χωρίς δέσμευση επιπλέον χώρου.

Αποτελούν ιδανική λύση για κάλυψη της υποχρέωσης για θέσεις στάθμευσης σε νεοαναγειρόμενες οικοδομές (ΦΕΚ 76 / 05-03-2004).
Ανάλογα με τον διαθέσιμο χώρο μπορούν να χρησιμοποιηθούν διάφορες μηχανικές διατάξεις στάθμευσης.

KPS-Mesa 1-GR

Ο κύριος διαχωρισμός τους είναι ως προς το διαθέσιμο βάθος πυθμένα και διαθέσιμο ύψος. Με αυτό τον τρόπο δίνεται η δυνατότητα στάθμευσης οχημάτων διαφόρων τύπων και διαστάσεων.

 

• Πλατφόρμα στάθμευσης KPS 2-4:

KPS-Mesa 2

Η πλατφόρμα στάθμευσης KPS 2-4 αποτελεί την πιο συνηθισμένη μορφή συστήματος ανεξάρτητης στάθμευσης με χωρητικότητα δύο (μονή πλατφόρμα) ή τεσσάρων (διπλή πλατφόρμα) οχημάτων.
Πλεονεκτήματα πλατφόρμας στάθμευσης KPS 2-4:
Καλύπτει όλους τους τύπους οχημάτων
Ο έξτρα χώρος στάθμευσης είναι ανεξάρτητος και κατά συνέπεια η στάθμευση στην πάνω πλατφόρμα δεν απαιτεί την απουσία οχήματος στην κάτω θέση
Για εσωτερικές και εξωτερικές εγκαταστάσεις
Είναι πιστοποιημένα και με σήμανση CE

 

• Πλατφόρμα στάθμευσης KPS 2/D:

KPS-Mesa 3

Το KPS 2/D aποτελεί την πιο απλουστευμένη μορφή συστήματος στάθμευσης και η εγκατάσταση του δεν απαιτεί προεργασία στο περιβάλλοντα χώρο. Η στάθμευση είναι εξαρτημένη και αυτό σημαίνει η μετακίνηση και στάθμευση στην πάνω πλατφόρμα απαιτεί την απουσία οχήματος στην κάτω.
Πλεονεκτήματα KPS 2/D:
Δεν απαιτείται η διάνοιξη φρεατίου
Ιδανική λύση για υπαίθριους χώρου

 

• Πλατφόρμα στάθμευσης υπό κλίση KPS 2/I:

KPS-Mesa 4

Το KPS 2/I είναι σύστημα ανεξάρτητης στάθμευσης υπό κλίση για χώρους που έχουν περιορισμό στο ύψος. (για συγκεκριμένους τύπους οχημάτων).
Πλεονεκτήματαυπό κλίση KPS 2/I:
Το διαθέσιμο ύψος μπορεί να είναι μικρότερο από 3 μέτρα
Ο έξτρα χώρος στάθμευσης είναι ανεξάρτητος και κατά συνέπεια η στάθμευση στην πάνω πλατφόρμα δεν απαιτεί την απουσία οχήματος στην κάτω θέση
Είναι πιστοποιημένα και με σήμανση CE