Βυζαντινό Μουσείο / Αφοί Π. Καμπαϊλή

Εφαρμογή ανελκυστήρα στο Βυζαντινό Μουσείο Δήμου Βέροιας.
vizantino_mousio1

vizantino_mousio2

vizantino_mousio5