Χώρος Τεχνών / Αφοί Π. Καμπαϊλή

Εφαρμογή ανελκυστήρα στηο Χώρο Τεχνών Δήμου Βέροιας.
xoros_texnwn3

xoros_texnwn2

xoros_texnwn