Απαραιτητος ο εκσυγχρονισμος του ανελκυστηρα σας ;
Οι ανελκυστήρες στην Ελλάδα πρέπει να πληρούν συγκεκριµένες προδιαγραφές ασφαλείας, γι’ αυτό και σύµφωνα µε τη Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) επιβάλλεται να ελεγχθούν από ανεξάρτητο φορέα ελέγχου και να ανακαινισθούν !
Πατήστε για περισσότερες πληροφορίες