Οι ανεξάρτητες πλατφόρμες στάθμευσης για 2 ή 4 αυτοκίνητα, οι οποίες είναι κατάλληλες τόσο για εμπορικούς όσο και για οικιακούς σκοπούς, επιτρέπουν τη στάθμευση ενός οχήματος χωρίς τη μετακίνηση άλλου αυτοκινήτου.Το σύστημα αυτόαπαιτεί την δημιουργία πυθμένα κατά την κατασκευή του κτιρίου με συγκεκριμένες διαστάσεις.

Πλεονεκτήματα

 • Μεγάλη ποικιλία διαστάσεων πλατφόρμας
 • Χαμηλόκόστος χρήσης
 • Εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση
 • Γαλβανισμένο δάπεδο πλατφόρμας
 • Σύστημα συγχρονισμού ανύψωσης
 • Υδραυλική προστασία από υπερφόρτωση
 • Κοινή υδραυλική μονάδα για περισσότερα από 2 συστήματα

 • Πιστοποίηση βάση της Οδηγίας Μηχανών 2006/42/EC και του ΕΝ14010

Τεχνικές προδιαγραφές

 • Τύπος: Starke 2127
 • Σταθμευμένα οχήματα ανά μονάδα: 2

 • Διαθέσιμο μήκος αυτοκινήτου (mm): 2700
 • Διαθέσιμο μήκος αυτοκινήτου (mm): 5000
 • Διαθέσιμο πλάτος οχήματος (mm): 2050
 • Διαθέσιμο ύψος οχήματος (mm): 1700
 • Κυματοειδής πλάκα: Γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα
 • Λειτουργία κίνησης: Υδραυλικός κύλινδρος και αλυσίδες
 • Λειτουργία: Διακόπτης κλειδιού
 • Ταχύτητα ανύψωσης: 30s
 • Ταχύτητα κατάβασης: 25s
 • Παροχή ρεύματος: 200-450V, 3 φάσεων, 50/60Hz
 • Φινίρισμα: Επικάλυψη με σκόνη Akzo Nobel

Τεχνικές προδιαγραφές

 • Τύπος: Starke 2227
 • Σταθμευμένα οχήματα ανά μονάδα: 4

 • Διαθέσιμο μήκος αυτοκινήτου (mm): 2700
 • Διαθέσιμο μήκος αυτοκινήτου (mm): 5000
 • Διαθέσιμο πλάτος οχήματος (mm): 2050
 • Διαθέσιμο ύψος οχήματος (mm): 1700
 • Κυματοειδής πλάκα: Γαλβανισμένο φύλλο χάλυβα
 • Λειτουργία κίνησης: Υδραυλικός κύλινδρος και αλυσίδες
 • Λειτουργία: Διακόπτης κλειδιού
 • Ταχύτητα ανύψωσης: 30s
 • Ταχύτητα κατάβασης: 25s
 • Παροχή ρεύματος: 200-450V, 3 φάσεων, 50/60Hz
 • Φινίρισμα: Επικάλυψη με σκόνη Akzo Nobel